Pereiti prie turinio

manex

Nariai
 • Pranešimai

  248
 • Užsiregistravo

 • Lankėsi

 • Atsiliepimai

  0%

Reputacijos išklotinė

 1. Patinka
  manex gavo reakciją nuo Auksinis Patarimai galvojantiems apie uzdarbi Anglijoje   
  Permečiau dali akimis, atrodo tikrai neblogas straipsnis, būtinai reikės perskaityti vėliau :) Šaunuolis.
 2. Patinka
  manex sureagavo į Successful Lietiniai ratai   
  http://www.autoline.lt/
  http://www.alloywheels.com/
 3. Patinka
  manex sureagavo į Rhymond Pascal užduotis   
  program Kioskas; Const Cduom = 'kioskas.txt'; Crez = 'Rez.txt'; Cmax = 100; Type Prekes = Record pavadinimas : string[20]; kiekis, kaina, sum : real; End; Mas = Array[1..Cmax] of Prekes; Var B, F : text; n : integer; A : Mas; {--------------------------Funkcijos ir procedûros----------------------------} Function Suma : real; var i : integer; Begin For i := 1 to n do Suma := Suma + A[i].sum; End; Procedure Skaiciuoti; Var i, vieta : integer; max : real; Begin max := A[1].sum; vieta := 1; For i := 2 to n do If A[i].sum > max then begin max := A[i].sum; vieta := i; end; Assign(F, Crez); ReWrite(F); WriteLn(F, A[vieta].pavadinimas,' ',A[vieta].kiekis:0:2,' ',A[vieta].kaina:0:2,' ',A[vieta].sum:0:2); WriteLn(F, Suma:0:2); Close(F); End; Procedure Duomenys; Var i : integer; Begin Assign(B, Cduom); Reset(B); ReadLn(B, n); For i := 1 to n do Begin ReadLn(B, A[i].pavadinimas, A[i].kiekis, A[i].kaina); A[i].sum := A[i].kiekis * A[i].kaina; End; Close(B); End; {----------------------------Pagrindinë programa------------------------------} begin Duomenys; Skaiciuoti; end.
 4. Patinka
  manex sureagavo į agnek21 pascal užduotis   
  taip tas += čia jau įkišta iš C++, bet kadangi tai nieko nekeičia skaičiavime, tai ir naudoju :rolleyes: dėl 28 tai pas mane klaida, pasitaisyk jei gali, jei ne pataisysiu, bet pamėgink tai padaryti pats ;)
 5. Patinka
  manex sureagavo į agnek21 pascal užduotis   
  program bulviakasis; type maisai = array [1..100] of integer; var A : maisai; n, nr, m, maxkr : integer; //n - ukininku skaicius, m - kiek telpa maisu {---------------procedura failo nuskaitmui-------------------------------------} procedure skaitymas; var i : integer; fd : text; begin assign(fd, 'Duom1.txt'); reset(fd); readln(fd, n, m); for i := 1 to n do readln(fd, A[i]); close(fd); end; {------------Skaičiavimas, kiek kartų Petras važiavo į laukus------------------} function kartai (mais : integer) : integer; var i : integer; begin kartai:=mais div m; if mais mod m <> 0 then kartai:=kartai+1; end; {----kiek kartų važiavo Petras į daugiausia bulvių prikasusio ūkininko lauką---} procedure Daugiausia (var nr : integer; var maxkr : integer); var i, max : integer; begin max:=A[1]; {Nustatoma pradine max reiksme} for i:=2 to n do begin If A[i] > max then begin max:=A[i]; nr:=i; {Ukininko numeris} end; end; maxkr:=max div m; If max mod m <> 0 then maxkr:=maxkr+1; end; {---------rezultatu spausdinimas-----------------------------------------------} procedure spausdinimas; var fr : text; i, kiek : integer; begin assign(fr, 'Rez1.txt'); rewrite(fr); for i := 1 to n do kiek += kartai(A[i]); writeln(fr, kiek); writeln(fr, A[nr], ' ', maxkr); close(fr); end; begin skaitymas; Daugiausia(nr, maxkr); spausdinimas; end.
  patikrink ar veikia nežėjau dabar, šiaip gal dar yra klaidų, nes kodas prieš dagiau nei metus rašytas. Išsitaisyk jei yra. Na bet esmę turėtum suprast.
 6. Patinka
  manex sureagavo į agnek21 pascal užduotis   
  program kolekcija; const duom = 'U1duom.txt'; rez = 'U1rez.txt'; max = 100; type masyvas = array[1..100] of integer; var L, J, Lm, Jm : masyvas; n, m : integer; {-------------------procedura failo nuskaitymui--------------------------------} procedure skaitymas; var fd : text; i, nr, mr : integer; begin assign(fd, duom); reset(fd); readln(fd, n, m); for i := 1 to n do // nuskaitoma linos kolekcija begin read(fd, nr); L[nr] += 1; end; readln(fd); for i := 1 to m do // nuskaitoma jurgio kolekcija begin read(fd, mr); J[mr] += 1; end; close(fd); end; {--------------mainu procedura-------------------------------------------------} procedure mainai; var i, nr, yra : integer; begin for i := 1 to max do begin if (L[i] > 1) and (J[i] = 0) then begin nr := i; Lm[nr] := 1; end; if (J[i] > 1) and (L[i] = 0) then begin nr := i; Jm[nr] := 1; end; end; end; {---------------------procedura failo spausdinimui-----------------------------} procedure spausdinimas; var fr : text; i : integer; jt, lt : boolean; begin assign(fr, rez); rewrite(fr); jt := false; lt := false; for i := 1 to max do if Lm[i] = 1 then begin write(fr, i, ' '); lt := true; // ar lina turi zaisliuku mainymuisi end; if not lt then write(fr, '0'); writeln(fr); for i := 1 to max do if Jm[i] = 1 then begin write(fr, i, ' '); jt := true; // ar lina turi zaisliuku mainymuisi end; if not jt then write(fr, '0'); writeln(fr); for i := 1 to max do if (L[i] > 0) or (J[i] > 0) then write(fr, i, ' '); close(fr); end; begin skaitymas; mainai; spausdinimas; end.
 7. Patinka
  manex sureagavo į crystalforest Pascal užduotis   
  // elektros grandines varzos skaiciavimas. program Varza; const CDuom = 'Duom1.txt'; CRez = 'Rez1.txt'; //------------------------------------------------------------------------------ // vienos grandies varza function RGrandies(var F : text) : real; var n, i : integer; sk : real; L : real; begin L := 0; // laidumas read(F, n); // nuosekliai sujungtu visos grandines daliu skaicius for i := 1 to n do begin read(F, sk); // skaitoma viena varza L := L + 1 / sk; // vienos grandies laidumu sumavimas end; readln(F); // vienos grandines dalies varzu saraso pabaiga RGrandies := 1 / L // grandines dalies varza end; //------------------------------------------------------------------------------ var n, i : integer; R : real; // laidininko varza F : text; // kintamasis darbui su failais begin R := 0; assign(F, CDuom); reset(F); readln(F, n); // nuosekliai sujungtu visos grandines daliu skaicius for i := 1 to n do R := R + RGrandies(F); // grandines daliu varzu suma close(F); assign(F, CRez); Rewrite(F); writeln(F, R:8:2); close(F); // grandines varza Readln; end.
 8. Patinka
  manex sureagavo į Imaginative Sporto klubo atidarymas   
  tokie treneriai dazniausiai ir buna visokiuose prestiziniuose sporto klubuose, kurie ima pinigus uz beleka ir primeta guru su savo pavirsutiniskom ziniom. Ne viena mates toki, tarp kitko impulse tas pats, treneris vaiksto po ta sale (tikrai nesakau, kad visi tokie), puse neteisingai daro veiksmus, o tas tik aki uzmetes praeina pro sali, nors mato kokia situacija... O paklausus jo ko nors, parodo pirstu i kainorasti ir tik sumokejus tam tikra suma sudaro tau koki nors su logika prasilenkianti mitybos plana ar treniruociu programa. Taip buvo ne man, bet uztenka pasiklausyt trenerio "patarimu" draugui ar tiesiog pamatyt tai gyvai paciam. :)
   
  O siaip jo, tokie treneriai ir turi but, kaip minejo kolega. Sklepukuose dazniausiai viskas paprasciau, tie patys treneriai paprastesni buna ir neima pinigu uz kiekviena patarima, treniruociu programa ar siaip kazkokias tai konsultacijas. Pats sportuoju sklepuke, turiu gera treneri, kuris visada pades ir labai juo dziaugiuos.
 9. Patinka
  manex sureagavo į agnek21 Pascal užduotis   
  program pelnas; type masyvas = array[1..12] of integer; var p, r, z : masyvas; i, n, suma, max, min, s, ma, m : longint; fd, fr : text; begin assign(fd, 'firma.txt'); reset(fd); readln(fd, n); s := 0; suma := 0; max := 0; min := 100000; for i := 1 to n do begin readln(fd, r[i], p[i]); suma += p[i] - r[i]; if max < (p[i] - r[i]) then begin ma := i; max := p[i] - r[i]; end; if (min > p[i] -r[i]) and (p[i] - r[i] > 0) then begin m := i; min := p[i] - r[i]; end; if (p[i] - r[i]) > 0 then s += 1; end; assign(fr, 'Pelnas.txt'); rewrite(fr); writeln(fr, suma); writeln(fr, ma, ' ', max); writeln(fr, m, ' ', min); writeln(fr, s); close(fr); close(fd); end.
 10. Patinka
  manex sureagavo į agnek21 Pascal užduotis   
  program Pirkejas; type masyvas = array[1..100] of integer; var A : masyvas; t1, t2, N : integer; {------------------procedūra failo nuskaitymui---------------------------------} procedure skaitymas; var i : integer; fd : text; begin assign(fd, 'DUOM.TXT'); reset(fd); readln(fd, t1, t2, N); for i := 1to N do readln(fd, A[i]); close(fd); end; {-------funkcija rasti daugiausia prekiu turincio eiles numeriui nustatyti-----} function didpirk : integer; var i, max : integer; begin max := 0; for i := 1 to N do if max < A[i] then begin max := A[i]; didpirk := i; end; end; {F-ja, kuri skaičiuoja, po kiek sekundžių nurodytas pirkėjas atsiskaito kasoje-} function laikas (eilnr : integer) : integer; var i : integer; begin laikas := 0; for i := 1 to eilnr do laikas := laikas + A[i] * t1 + t2; end; {--------f-ja skaicuojanti kiek laiko sugaiš kasininkė su tuo pirkėju----------} function pardlaik (eilnr : integer) : integer; begin pardlaik := A[eilnr] * t1 + t2; end; {----------procedura rasymui i faila-------------------------------------------} procedure rasymas; var i : integer; fr : text; begin assign (fr, 'REZ.TXT'); rewrite(fr); write(fr, didpirk,' ', A[didpirk],' ', laikas(didpirk), ' ',pardlaik(didpirk)); close(fr); end; begin skaitymas; rasymas; end.
 11. Patinka
  manex sureagavo į Sventasis vairavimo instruktorius   
  Kas gali būti vairuotojų mokytoju ar (ir) vairavimo instruktoriumi?
   
  Vairuotojų mokytoju gali būti asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštesnįjį (apimantį techninių mokslų ir automobilizmo studijas) išsilavinimą, ne žemesnės kaip rengiamos transporto priemonių kategorijos vairavimo teisę bei sėkmingai baigęs pirminius specialius kursus aukštojoje mokykloje pagal Susisiekimo ministerijos patvirtintas mokymo dalykų programas ir gavęs įskaitų ir egzaminų kortelę.
   
  Vairavimo instruktoriumi gali būti asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, visų transporto priemonių kategorijų (išskyrus T kategoriją) vairavimo teisę, trejų metų vairavimo patirtį su tos kategorijos transporto priemone, kurią vairuoti rengia vairuotojus bei sėkmingai baigęs pirminius specialius kursus aukštojoje mokykloje pagal Susisiekimo ministerijos patvirtintas mokymo dalykų programas bei gavęs įskaitų ir egzaminų kortelę.
   
  http://www.kvk.lt/index.php/lt/suaugusij-mokymas
 12. Patinka
  manex gavo reakciją nuo aurimuxx111 Vaikai, nevokit.   
  Lietuvoje apsivagia, išvažiuoja į Užsienį ir kas tad? Užsienį irgi voks?
 13. Patinka
  manex sureagavo į amzinas mobivokas/auksovokas   
  Ko Jūs tikitės, vieta yra skirta narkomanų pavogtų telefonų supirkinėjimui.
 14. Patinka
  manex sureagavo į Amerikietis phpmyadmin rekalavimai?   
  Turiu ir as toki sereri, openvz gliuchina kaip reikia kai pats host node isnaudoja ar per daug CPU ar IO per didelis.
   
  Java serveriui reikia 30% cpu, taigi ir 0.3 load is procesu matosi apie stabilu darba. Na o paziurejus IO tai iskarto matosi, kad host node springsta karts nuo karto, taip ir podo tokia netikra aprokrova.
   
  http://screensnapr.com/v/VjfPmK.png
  http://screensnapr.com/v/Mhy1Ae.png
   
   
  Tau cia tik fake load'as, nieko gero nepadarysi. Svarbiausiai kad butum pats veikla patenkitas.
 15. Patinka
  manex gavo reakciją nuo aurimuxx111 Vaikai, nevokit.   
  Lietuvoje apsivagia, išvažiuoja į Užsienį ir kas tad? Užsienį irgi voks?
 16. Patinka
  manex sureagavo į Investmen Fortumo - SMS apmokėjimų sistema!   
  Tai kad kaži ar čia rasčiau kas padės atspenduoti, duočiau kad ir 100eurų
 17. Patinka
  manex sureagavo į Loganas Fortumo - SMS apmokėjimų sistema!   
  Užsiregistruoji kita šalimi, užpildai payout informaciją (pinigus išsiimi kur tik nori tik ne į lietuvišką banką), susikuri lietuviškus raktažodžius ir džiaugiesi pilnavertėmis paslaugomis :)
 18. Patinka
  manex sureagavo į Kernius Kaip pasiruošti VBE (gidas)   
  Redaguota: šis straipsnis buvo ne kartą papildytas ir redaguotas. Naujausia jo versija: http://kernius.net/k...inams-vbe-gidas
 19. Patinka
  manex sureagavo į gwidaz3 Zadu pradedi savo versliukas, reikia jusu nuomones   
  Augink kanapes,tikrai bus pelnas :lol:
 20. Patinka
  manex sureagavo į eimis50 Kiek vertas domenas?   
  ne čia temą sukūrei.Yra tam skirtas sub-forumas: domenų vertinimai.
  o pats domenas nevykęs
 21. Patinka
  manex sureagavo į gwidaz3 Lietuva bankrutuos?   
  Ka tu čia nusišneki žmogau..Koks dar emigravimo sugundymas? Aš ir db škotijoj sėdžiu,nu ir kas?Kas diena skaitau delfi,domiuos savo šalim..Buvau istojęs į ktu,į metus 8 gabalai vien tik už mokslą,aš ne koks tau piniguočius,kad tokiais pinigais taškyčiaus..O dirbt šūdsiurbiu už minimumą,kai plius benzas tuoj 5 lt pasieks tai yra visiškas debilizmas..Aš ir patariu emigruot,aišku,kas ne durnas tas emigruos..Čia uždirbu 1000 £ (nieko nebaigęs),benzinas čia 1.2£..padaryk kad ir paprasta išvada,prilygink lita su svaru (nors svaras aisku yra 4lt),bet as čia jų neverčiu..Lietuvoj dirbsi už minimumą ir mokesi už benza 4.5lt,škotijoj aš dirbsiu už minimuma,bet mokėsiu 1.2...Tau yra biški skirtumas?Lietuvoj norėdamas studijuoti,turėsi nama parduoti,čia tau dar padės kitos kompanijos susimokėti,tave finansuos,tau padės..Tai biški pagalvok ką šneki kartais..
 22. Patinka
  manex gavo reakciją nuo aurimuxx111 Vaikai, nevokit.   
  Lietuvoje apsivagia, išvažiuoja į Užsienį ir kas tad? Užsienį irgi voks?
 23. Patinka
  manex gavo reakciją nuo Impaler Serveriai.lt paslaugų perleidimas   
  Tame ir slypi, kad serveriai.lt neinformuoja apie tokius dalykus, tiesiog nutyli, o vartotojas tegul sukasi kaip tik nori.
 24. Patinka
  manex sureagavo į sukysa Serveriai.lt paslaugų perleidimas   
  Sveiki,
   
  po serveriai.lt paslaugų perleidimo paslaugos gavėjas metams netenka galimybės pratęsti paslaugą SMS žinute.
   
   
  Šią temą sukūriau norėdamas pranešti forumiečiams apie paslaugų perleidimą.
 25. Patinka
  manex sureagavo į link Programa DropList domenu ieskojimui ir sekimui   
  Siuo metu domenu puslapis xc.lt visai nerodo karantine esanciu domenu - bet tai laikinai, tyla pries audra :)
  Iki puslapio atnaujinimo karantine esancius domenus galesite stebeti programos pagalba - neprisijungusiems nariams bus rodomi domenai, kurie atsilaisvins per ateinancias 2d. Tie, kurie pas mane uzsakinejate domenus pagavimui - susisiekite, priklausomai nuo jusu aktyvumo jums bus sugeneruotas prisijungimas, kad galetumete matyti didesni sarasa - net iki menesio i prieki. Tikiuosi, kad bugu nepalikau, jei rasite, butu malonu, kad pranestumete.
  .COM, .NET, .ORG, .INFO, .MOBI .DE, .US ir pan sarasai taip pat gali buti pateikiami - BE JOKIU APRIBOJIMU, bet su specialiais nustatymais:
   
  .COM: Domenu saltinis: http://xc.lt/a/kiti/com Portas: 43 WHOIS Serveris:whois.internic.net
  ir t.t.
   
  Uzdarbis.lt nariams sugeneruotas prisijungimas, su kuriuo galima bus matyti domenus, kurie atsilaisvnins per ateinancias 5dienas.
   
  Vartotojo ID:uzdarbis.lt
  Slaptazodis:xc.lt
   
  Bandom, testuojam, lauksiu jusu komentaru :)

  domenai.rar
×
×
 • Sukurti naują...

Svarbi informacija

Informuojame, kad šiame puslapyje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.