Pereiti prie turinio

10 klasės fizikos skolų likvidavimo programa.Užduotis.


Rekomenduojami pranešimai

Jeigu yra fizikų arba tiems kuriems patinka fizika, gal galėtumet pagelbėti ir jeigu neturit ką veikt išspręsti keletą užduočių?

 

Šviesos sklidimo dėsniai

1a.Brėžinyje pavaizduokite, kaip lužta šviesos spindulys, pereidamas iš vienos aplinkos į kitą.

1.Kokia šviesos spindulio lūžio priežastis?

2.Kuri aplinka optiškai tankesnė?

3.Kokiu greičiu šviesa sklinda vakuume?

4.Koks fizikinis dydis nepakinta šviesai pereinant iš vienos terpės į kitą?

5.Išmatuokite kritimo ir lūžimo kampus.Pirmoji aplinka – oras. Apskaičiuokite antrosios aplinkos absoliutinį lūžio rodiklį.

6.Ką parodo absoliutinis lūžio rodiklis?

7.Kokia kryptimi turi Kristi šviesos spindulys,kad stebėtumėme visišką atspindį?

8.Apskaičiuokite ribinį atspindžio kampą.pavaizduokite brėžinyje.

9.pateikite visiško atspindžio taikymo medicinoje ir technikoje pavyzdžių.

1b.Saulės aukštis virš horizonto lygus 60 laipsnių.

1.Koks Saulės spindulių kritimo kampas?

2.Apskaičiuokite medžio aukštį, jei jis meta 5m šešėlį.Nubraižykite brėžinį.

3.Kap dienos bėgyje kis medžio šešėlio ilgis?

4.Kokiu kampu turi kristi Saulės spinduliai, kad daiktai nemestų šešėlių?

 

Lęšiai

1.Žvakė padėta 15cm atstumu nuo glaudžiamojo lęšio.Atvaizdas gaunamas 25 cm atstumu nuo lęšio.Koks lęšio židinio nuotolis, laužiamoji geba, didinimas?

2.Kuo skiriasi spinduliu srautai praėję pro glaudžiamąjį ir sklaidomąjį lęšius?Pavaizduokite

3.Išvardinkite kelis prieaisus, kuriuose naudojami lęšiai.

4.Pavaizduokite spinduliu eigą trumparegio ir toleriagio akyje. Kokius būdu galima pakoreguoti regėjima?

Banginės šviesos savybės.

1.Kokius greičiu šviesa sklinda vandenyje, kai 440THz dažnio šviesos bangos ilgis 0,51 um?

2.Du koherentiniai šaltiniai S1 ir S2 yra ore 0,15mm atstumu vienas nuo kito ir skleidžia monochromatinę šviesą, kurios bangos ilgis 600 nm. Ekranas nutolęs nuo tų šaltinių 4,8 m.Koks bus ekrano taškas C:apšviestas ar tamsus?

Fotoefektas.Atomo sandara

1.magnis švitinamas 250 nm bangos ilgio švieesa. Elektronų išlaisvinimo iš magnio darbas 5,9 10-19J

a)apskaičiuokite šviesos bangos dažnį.

b)kokia iš metalo paviršiaus išlėkusių elektronų kinetinė energija?

2.Kokia sidabro 107Ag atomo sudėtis?

3.Kokiu element virs radioaktyvus neptūnio izotopas 237Np iįspinduliavus dvi alfa daleles ir viena beta dalelę?

4.Urano oksido gabalėlis suvyniotas į aliuminio foliją. Ar ji sulaikys alfa,beta ir y spindulius?

5.Urano-235 branduolys,pagavęs neutrona, skyla į dvi dalis ir išspinduliuoja kelis neutronus.baikite reakcijos lygti 235U + 1n > 137Ba + 95Kr + …

6.Bombarduojant azoto 14N branduolius neutronais, iš susidariusio branduolio išlekia protonas.Parašykite reakcijos lygtį.

7.Kas sukelia ir kaip vyksta grandininė branduolinė reakcija?Pavaizduokite.

8.Kokį poveikį daro radioaktyvieji spinduliai gyviems organizmams kaip nuo jų apsisaugoti?

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Jeigu yra fizikų arba tiems kuriems patinka fizika, gal galėtumet pagelbėti ir jeigu neturit ką veikt išspręsti keletą užduočių?

 

Šviesos sklidimo dėsniai

1a.Brėžinyje pavaizduokite, kaip lužta šviesos spindulys, pereidamas iš vienos aplinkos į kitą.

1.Kokia šviesos spindulio lūžio priežastis?

2.Kuri aplinka optiškai tankesnė?

Ta kurioje šviesos (spindulio) greitis mažesnis (pvž vanduo yra optiškai tankesnė medžiaga už orą) arba Terpė, kurios absoliutinis lūžio rodiklis didesnis.

3.Kokiu greičiu šviesa sklinda vakuume?

~300 000km/s

4.Koks fizikinis dydis nepakinta šviesai pereinant iš vienos terpės į kitą?

dažnis

5.Išmatuokite kritimo ir lūžimo kampus.Pirmoji aplinka – oras. Apskaičiuokite antrosios aplinkos absoliutinį lūžio rodiklį.

6.Ką parodo absoliutinis lūžio rodiklis?

absoliutinis lūžio rodiklis parodo kiek kartų šviesos greitis vakume didesnis už greitį tam tikroje terpėje

7.Kokia kryptimi turi Kristi šviesos spindulys,kad stebėtumėme visišką atspindį?

90 laipsnių

8.Apskaičiuokite ribinį atspindžio kampą.pavaizduokite brėžinyje.

9.pateikite visiško atspindžio taikymo medicinoje ir technikoje pavyzdžių.

panaudojamas informacijai perduoti šviesolaidžiais; rentgeno spinduliams (nesu garantuotas dėl šito)

1b.Saulės aukštis virš horizonto lygus 60 laipsnių.

1.Koks Saulės spindulių kritimo kampas?

2.Apskaičiuokite medžio aukštį, jei jis meta 5m šešėlį.Nubraižykite brėžinį.

3.Kap dienos bėgyje kis medžio šešėlio ilgis?

4.Kokiu kampu turi kristi Saulės spinduliai, kad daiktai nemestų šešėlių?

90

 

Lęšiai

1.Žvakė padėta 15cm atstumu nuo glaudžiamojo lęšio.Atvaizdas gaunamas 25 cm atstumu nuo lęšio.Koks lęšio židinio nuotolis, laužiamoji geba, didinimas?

2.Kuo skiriasi spinduliu srautai praėję pro glaudžiamąjį ir sklaidomąjį lęšius?Pavaizduokite

3.Išvardinkite kelis prieaisus, kuriuose naudojami lęšiai.

4.Pavaizduokite spinduliu eigą trumparegio ir toleriagio akyje. Kokius būdu galima pakoreguoti regėjima?

Banginės šviesos savybės.

1.Kokius greičiu šviesa sklinda vandenyje, kai 440THz dažnio šviesos bangos ilgis 0,51 um?

V= bangos ilgis* dažnis= 0,51*10^-6*440*10^12=....

2.Du koherentiniai šaltiniai S1 ir S2 yra ore 0,15mm atstumu vienas nuo kito ir skleidžia monochromatinę šviesą, kurios bangos ilgis 600 nm. Ekranas nutolęs nuo tų šaltinių 4,8 m.Koks bus ekrano taškas C:apšviestas ar tamsus?

Fotoefektas.Atomo sandara

1.magnis švitinamas 250 nm bangos ilgio švieesa. Elektronų išlaisvinimo iš magnio darbas 5,9 10-19J

a)apskaičiuokite šviesos bangos dažnį.

b)kokia iš metalo paviršiaus išlėkusių elektronų kinetinė energija?

2.Kokia sidabro 107Ag atomo sudėtis?

3.Kokiu element virs radioaktyvus neptūnio izotopas 237Np iįspinduliavus dvi alfa daleles ir viena beta dalelę?

4.Urano oksido gabalėlis suvyniotas į aliuminio foliją. Ar ji sulaikys alfa,beta ir y spindulius?

5.Urano-235 branduolys,pagavęs neutrona, skyla į dvi dalis ir išspinduliuoja kelis neutronus.baikite reakcijos lygti 235U + 1n > 137Ba + 95Kr + …

6.Bombarduojant azoto 14N branduolius neutronais, iš susidariusio branduolio išlekia protonas.Parašykite reakcijos lygtį.

7.Kas sukelia ir kaip vyksta grandininė branduolinė reakcija?Pavaizduokite.

8.Kokį poveikį daro radioaktyvieji spinduliai gyviems organizmams kaip nuo jų apsisaugoti?

nu čia visiškai paprasti tie uždaviniai, tingių visus spręsti :) pasiimk knyga ir tikrai viska surasi :)

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

nu čia visiškai paprasti tie uždaviniai, tingių visus spręsti :) pasiimk knyga ir tikrai viska surasi :)

 

Tame ir visa problema, kad neturiu nei knygos nei sąsiuvinio, o esu užsienyje, na radau ir atsisiunčiau knyga, bet norėčiau, kad bent padėtumet su uždaviniai, o klausimus susirasiu, nes žiūriu ir nieko nesuprantu aš toje fizikoje žalias medis...

Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Jeigu yra fizikų arba tiems kuriems patinka fizika, gal galėtumet pagelbėti ir jeigu neturit ką veikt išspręsti keletą užduočių?

 

Šviesos sklidimo dėsniai

1a.Brėžinyje pavaizduokite, kaip lužta šviesos spindulys, pereidamas iš vienos aplinkos į kitą.

1.Kokia šviesos spindulio lūžio priežastis?

2.Kuri aplinka optiškai tankesnė?

3.Kokiu greičiu šviesa sklinda vakuume?

4.Koks fizikinis dydis nepakinta šviesai pereinant iš vienos terpės į kitą?

5.Išmatuokite kritimo ir lūžimo kampus.Pirmoji aplinka – oras. Apskaičiuokite antrosios aplinkos absoliutinį lūžio rodiklį.

6.Ką parodo absoliutinis lūžio rodiklis?

7.Kokia kryptimi turi Kristi šviesos spindulys,kad stebėtumėme visišką atspindį?

8.Apskaičiuokite ribinį atspindžio kampą.pavaizduokite brėžinyje.

9.pateikite visiško atspindžio taikymo medicinoje ir technikoje pavyzdžių.

1b.Saulės aukštis virš horizonto lygus 60 laipsnių.

1.Koks Saulės spindulių kritimo kampas?

2.Apskaičiuokite medžio aukštį, jei jis meta 5m šešėlį.Nubraižykite brėžinį.

3.Kap dienos bėgyje kis medžio šešėlio ilgis?

4.Kokiu kampu turi kristi Saulės spinduliai, kad daiktai nemestų šešėlių?

 

Lęšiai

1.Žvakė padėta 15cm atstumu nuo glaudžiamojo lęšio.Atvaizdas gaunamas 25 cm atstumu nuo lęšio.Koks lęšio židinio nuotolis, laužiamoji geba, didinimas?

2.Kuo skiriasi spinduliu srautai praėję pro glaudžiamąjį ir sklaidomąjį lęšius?Pavaizduokite

3.Išvardinkite kelis prieaisus, kuriuose naudojami lęšiai.

4.Pavaizduokite spinduliu eigą trumparegio ir toleriagio akyje. Kokius būdu galima pakoreguoti regėjima?

Banginės šviesos savybės.

1.Kokius greičiu šviesa sklinda vandenyje, kai 440THz dažnio šviesos bangos ilgis 0,51 um?

2.Du koherentiniai šaltiniai S1 ir S2 yra ore 0,15mm atstumu vienas nuo kito ir skleidžia monochromatinę šviesą, kurios bangos ilgis 600 nm. Ekranas nutolęs nuo tų šaltinių 4,8 m.Koks bus ekrano taškas C:apšviestas ar tamsus?

Fotoefektas.Atomo sandara

1.magnis švitinamas 250 nm bangos ilgio švieesa. Elektronų išlaisvinimo iš magnio darbas 5,9 10-19J

a)apskaičiuokite šviesos bangos dažnį.

b)kokia iš metalo paviršiaus išlėkusių elektronų kinetinė energija?

2.Kokia sidabro 107Ag atomo sudėtis?

3.Kokiu element virs radioaktyvus neptūnio izotopas 237Np iįspinduliavus dvi alfa daleles ir viena beta dalelę?

4.Urano oksido gabalėlis suvyniotas į aliuminio foliją. Ar ji sulaikys alfa,beta ir y spindulius?

5.Urano-235 branduolys,pagavęs neutrona, skyla į dvi dalis ir išspinduliuoja kelis neutronus.baikite reakcijos lygti 235U + 1n > 137Ba + 95Kr + …

6.Bombarduojant azoto 14N branduolius neutronais, iš susidariusio branduolio išlekia protonas.Parašykite reakcijos lygtį.

7.Kas sukelia ir kaip vyksta grandininė branduolinė reakcija?Pavaizduokite.

8.Kokį poveikį daro radioaktyvieji spinduliai gyviems organizmams kaip nuo jų apsisaugoti?

1a.1. Nes skiriasi elektromagnetinių bangų (šviesos) dažniai.

1a.2. Ta kurioje elektromagnetinės bangos (šviesa) sklinda lėčiau.

1a.4. Šviesos bangos ilgis/dažnis.

1a.6. Kiek lūžta šviesa pereidama iš vakumo į kitą terpę.

1a.9. Neaptinkami lėktuvai t.t. t.t.

 

Ai nusibodo, per daug klausimų :D

Redagavo nagisa
Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Man tai atrodo, kad čia durnių šitoj temoj ieškoma. Nes jeigu žmogus negali pasakyti, kokiuose prietaisuose naudojami lęšiai, tai arba išvis tūpas arba gudrus, ir ieško „šeštų“ :)

Redagavo CR1M1N4L
Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose
9.pateikite visiško atspindžio taikymo medicinoje ir technikoje pavyzdžių.

panaudojamas informacijai perduoti šviesolaidžiais; rentgeno spinduliams (nesu garantuotas dėl šito)

 

Interneto rysiui perduoti, medicinoje tai vidaus organams tirti, man rodos endoskopas vadinasi, tipo kur skrandi tiria.

 

7.Kokia kryptimi turi Kristi šviesos spindulys,kad stebėtumėme visišką atspindį?

90 laipsnių

 

Cia klausia kokia kryptimi. Sviesa turi kristi is optiskai tankesnes, kad vyktu visiskas atspindys. Ir kritimo kampas priklauso nuo medziagu luzio rodiklio.

 

Susirask egzaminu formulyna ir uzdavinius isspresi.

Redagavo Tomas O.
Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose
Svečias
Parašykite atsakymą...

×   Įdėta kaip raiškusis tekstas.   Atkurti formatavimą

  Only 75 emoji are allowed.

×   Nuorodos turinys įdėtas automatiškai.   Rodyti kaip įprastą nuorodą

×   Jūsų anksčiau įrašytas turinys buvo atkurtas.   Išvalyti redaktorių

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Įkraunama...
 • Dabar naršo   0 narių

  Nei vienas registruotas narys šiuo metu nežiūri šio puslapio.

 • Prisijunk prie bendruomenės dabar!

  Uždarbis.lt nariai domisi verslo, IT ir asmeninio tobulėjimo temomis, kartu sprendžia problemas, dalinasi žiniomis ir idėjomis, sutinka būsimus verslo partnerius ir dalyvauja gyvuose susitikimuose.

  Užsiregistruok dabar ir galėsi:

  ✔️ Dalyvauti diskusijose;

  ✔️ Kurti naujas temas;

  ✔️ Rašyti atsakymus;

  ✔️ Vertinti kitų žmonių pranešimus;

  ✔️ Susisiekti su bet kuriuo nariu asmeniškai;

  ✔️ Naudotis tamsia dizaino versija;

  ir dar daugiau.

  Registracija trunka ~30 sek. ir yra visiškai nemokama.

 • Naujausios temos

 • Karštos temos

×
×
 • Sukurti naują...